Danh bạ điện thoại

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

 
 

1

Lãnh đạo Cục

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thọ

Phó cục trưởng Phụ trách

0215 3820888

nxthodbi@gso.gov.vn

 

 

Bùi Văn Thường

Phó cục trưởng

0215 3828426

bvthuongdbi@gso.gov.vn

 

2

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

0215 3825423

tonghopdbi@gso.gov.vn

 

 

Nguyễn Thanh Hà

Trưởng phòng

 

nthadbi@gso.gov.vn

 Nguyễn Văn Cường

Phó trưởng phòng
nvcuongdbi@gso.gov.vn

 

3

Phòng Thống kê Kinh tế

 

0215 3826220

kinhtedbi@gso.gov.vn

 

 

Phạm Ngọc Thành

Phó trưởng phòng PT

 

pnthanhdbi@gso.gov.vn

 

 

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phó trưởng phòng

 

ntnhungdbi@gso.gov.vn

 

4

Phòng Thống kê Xã hội

 

0215 3825317

xahoidbi@gso.gov.vn

 

 

Lê Thị Bích Duyên

Trưởng phòng

 

ltbduyendbi@gso.gov.vn

 

5

Phòng Thu thập thông tin thống kê

 

0215 3837656

thuthapthongtindbi@gso.gov.vn

 

 

Phạm Văn Thành

Trưởng phòng

 

pvthanhdbi@gso.gov.vn

 

 

Đỗ Ngọc Tuấn

Phó trưởng phòng

 

dntuandbi@gso.gov.vn

 

6

Phòng Tổ chức - Hành chính

 

0215 3824704

hanhchinhdbi@gso.gov.vn

 

 

Đỗ Thị Tú Oanh

Trưởng phòng

 

dttoanhdbi@gso.gov.vn

 

7

Chi cục Thống kê khu vực Điện Biên Phủ - Mường Ảng

 

0215 3810549

dienbienphumuongangdbi@gso.gov.vn

 

Địa chỉ: Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ

 

 

 

Đặng Mạnh Hà

Chi cục trưởng

 

dmhadbi@gso.gov.vn

 

 

Bùi Văn Du

Phó Chi cục trưởng

0215 3865961

bvdudbi@gso.gov.vn

 

8

Chi cục Thống kê TX Mường Lay

 

0215 3852435

txmuonglay@gso.gov.vn

 

Địa chỉ: Phường Sông Đà, TX Mường Lay

 

 

 

Hoàng Thanh Nam

Chi cục trưởng

 

htnamdbi@gso.gov.vn

 

9

Chi cục Thống kê huyện Mường Nhé

 

0215 3740120

muongnhe@gso.gov.vn

 

Địa chỉ: Xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé

 

 

 

Khoàng Văn Vương

Chi cục trưởng

 

kvvuongdbi@gso.gov.vn

 

10

Chi cục Thống kê huyện Mường Chà

 

0215 3842192

muongcha@gso.gov.vn

 

Địa chỉ: Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà

   

 

Bùi Văn Ngọ

Chi cục trưởng

 

bvngodbi@gso.gov.vn

 

11

Chi cục Thống kê huyện Tủa Chùa

 

0215 3845173

tuachua@gso.gov.vn

 

Địa chỉ: Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa

 

 

 

Hà Thị Đào

Chi cục trưởng

 

htdaodbi@gso.gov.vn

 

12

Chi cục Thống kê huyện Tuần Giáo

 

0215 3862319

tuangiao@gso.gov.vn

 

Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo

 

 

 

Phạm Anh Tuấn

Chi cục trưởng

 

patuandbi@gso.gov.vn

 

 

Trần Quyết Tâm

Phó Chi cục trưởng

 

tqtamdbi@gso.gov.vn

 

13

Chi cục Thống kê huyện Điện Biên

 

0215 3927124

dienbiendbi@gso.gov.vn

 

Địa chỉ: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Liên

Chi cục trưởng

0215 3820577

ntkliendbi@gso.gov.vn

 

 

Phạm Thị Mến

Phó Chi cục trưởng

 

ptmendbi@gso.gov.vn

 

14

Chi cục Thống kê huyện Điện Biên Đông

 

0215 3891244

dienbiendong@gso.gov.vn

 

Địa chỉ: Thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông

 

 

 

Trịnh Thanh Tùng

Chi cục trưởng

 

tttungdbi@gso.gov.vn

 

15

Chi cục Thống kê huyện Nậm Pồ

 

0215 3745789

nampo@gso.gov.vn

 

Địa chỉ: Xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ

 

 

 

Nguyễn Văn Toàn

Chi cục trưởng

 

nvtoandbi@gso.gov.vn

 

 

Nguyễn Thành Huân

Phó Chi cục trưởng

 

nthuandbi@gso.gov.vn

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây