Lịch sử phát triển của Cục Thống kê tỉnh Điện Biên

Xuất phát từ yêu cầu của Chính phủ, chính quyền các cấp và để phục vụ quản lý Nhà nước trong giai đoạn mới, ngày 06/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam nằm trong Bộ Quốc dân Kinh tế - tiền thân của ngành Thống kê Việt Nam ngày nay.
Ngày 27/10/1962 tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa III ra Quyết định thành lập tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên). Năm 1963, Sau Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ nhất các Ban, ngành trong hệ thống chính trị của tỉnh được thành lập, trong đó có ngành Thống kê tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên). Tại thời điểm đó, hệ thống tổ chức Thống kê Nhà nước quản lý theo ngành dọc bao gồm: Tổng cục Thống kê, Chi cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW và các phòng Thống kê huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh. Đến năm 1975, Chi cục Thống kê tỉnh có 4 phòng (phòng Tổng hợp, Phòng Thống kê Nông – Lâm nghiệp, Phòng Thống kê Công – Thương nghiệp, Phòng Tổ chức - Hành chính) và ở cấp huyện có 8 phòng Thống kê huyện, thị thuộc Chi cục Thống kê.

Ngày 11/5/1988, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 81/HĐBT quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê trực thuộc UBND tỉnh, các phòng Thống kê huyện, thị sáp nhập với phòng Kế hoạch, gọi là phòng Kế hoạch Thống kê.

Ngày 23/3/1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/CP về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê, theo đó ngành thống kê trở lại quản lý theo ngành dọc. Ngày 23/4/1998, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 235/QĐ-TCTK quy định cơ cấu tổ chức Cục Thống kê tỉnh gồm 6 phòng (phòng Thống kê Nông nghiệp, Phòng Thống kê Công nghiệp, phòng Thống kê Thương mại, phòng Thống kê Dân số văn xã, phòng Tổng hợp, phòng Tổ chức - Hành chính) và ở cấp huyện là các phòng Thống kê huyện, thị thuộc Cục Thống kê đặt tại các huyện, thị.

Ngày 26/11/2003, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 4 đã ra Nghị quyết số 22/2003/QH về việc chia tách tỉnh Lai Châu thành tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện Biên. Ngày 31/12/2003, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ra quyết định số 756/QĐ-TCTK thành lập Cục Thống kê tỉnh Điện Biên. Trong năm 2004 và đầu năm 2005, Cục Thống kê tỉnh đã sắp xếp, điều động lại cán bộ trong toàn ngành, củng cố các phòng tại văn phòng Cục, các phòng thống kê cấp huyện.

Ngày 02/4/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 239/QĐ-TCTK quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh Điện Biên. Theo quyết định, Cục Thống kê tỉnh Điện Biên được tổ chức 7 phòng (phòng Thống kê Nông nghiệp, Phòng Thống kê Công nghiệp, phòng Thống kê Thương mại, phòng Thống kê Dân số văn xã, phòng Tổng hợp, phòng Thanh tra, phòng Tổ chức - Hành chính); ở cấp huyện có 10 Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 20/5/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 1006/QĐ-TCTK quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Cục Thống kê tỉnh Điện Biên được tổ chức 5 phòng (phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Thống kê Kinh tế, Phòng Thống kê Xã hội, Phòng Thu thập thông tin thống kê; Phòng Tổ chức - Hành chính); ở cấp huyện có 09 Chi cục Thống kê huyện, thị xã, khu vực.

Quá trình xây dựng và phát triển của ngành Thống kê tỉnh Điện Biên là quá trình gắn liền với việc phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của tỉnh. Trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, ngành Thống kê Điện Biên đã từng bước phát triển cả về tổ chức và chuyên môn nghiệp vụ, lớn mạnh về số lượng, nâng cao dần về chất lượng và luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao cho.

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, ngành Thống kê tỉnh Điện Biên đã đạt được những thành tích đáng trân trọng và tự hào: 

- Cục Thống kê tỉnh Điện Biên 02 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương lao động” hạng ba vào các năm 2008, 2021; 02 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vào các năm 2007, 2013 và nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen. 

- Nhiều tập thể nhỏ và cá nhân đã vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, Tổng cục Thống kê và UBND tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… trao tặng.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây