Các thông báo về tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022

Các Thông báo về tuyển dụng công chức năm 2022:

Số kí hiệu Số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022
Ngày ban hành 30/05/2022
Thể loại Thông báo
Lĩnh vực Thống kê
Cơ quan ban hành Văn bản của Trung ương
Người ký Nguyễn Thị Hương

Nội dung

 1. 1. Thông báo: Số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 của Tổng cục Thống kê về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022;
 2. 2. Thông báo: Số 117/TB-TCTK ngày 11/6/2022 của Tổng cục Thống kê về Tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022;
 3. 3. Thông báo: Số 145/TB-TCTK ngày 04/7/2022 của Tổng cục Thống kê về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển;
 4. 4. Thông báo: Số 146/TB-TCTK ngày 06/7/2022 của Tổng cục Thống kê về việc điều chỉnh, bổ sung Tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022;
 5. 5. Thông báo: Số 07/TB-HĐTDCC ngày 17/01/2023 của Hội đồng tuyển dụng Công chức TCTK về thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức công chức Tổng cục Thống kê;
 6. 6. Thông báo: Số 18/TB-HĐTDCC ngày 07/02/2023 của Hội đồng tuyển dụng Công chức TCTK về thay đổi thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức công chức Tổng cục Thống kê;
 7. 7. Thông báo: Số 54/TB-HĐTDCC ngày 03/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng Công chức TCTK về Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiệndự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023;
 8. 8. Thông báo: Số 58/TB-HĐTDCC ngày 07/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng Công chức TCTK về Triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Bắc;
 9. 9. Thông báo: Số 144/TB-HĐTDCC ngày 25/4/2023 của Hội đồng tuyển dụng Công chức TCTK về kết quả điểm thi tuyển, xét tuyển vòng 2 kỳ công chức Tổng cục Thống kê năm 2023;
 10. 10. Danh sách Kết quả điểm thi tuyển vòng 2 tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại Cục Thống kê tỉnh Điện Biên;
 11. 11. Danh sách Kết quả điểm xét tuyển vòng 2 tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại Cục Thống kê tỉnh Điện Biên;

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thông báo"

Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây