TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Thứ năm - 31/08/2023 15:51

I. KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Tháng Tám, trên địa bàn tỉnh có nhiều ngày mưa, có nơi giông lốc, mưa to gây thiệt hại về người và tài sản. Công tác triển khai gieo trồng các loại cây nông nghiệp vụ mùa bị gián đoạn; bà con khẩn trương thu hoạch diện tích cây hoa mầu vụ xuân để kịp thời làm đất, gieo trồng cây hoa mầu vụ mùa, tập trung chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm khỏi dịch bệnh và thiên tai; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, trồng và chăm sóc rừng; nuôi trồng, khai thác thủy sản ngày càng phát triển. 

a) Nông nghiệp

* Trồng trọt

- Sản xuất lúa Mùa: Tính đến trung tuần tháng Tám toàn tỉnh đã gieo cấy được 46.717,48 ha , giảm 1,89% so với cùng kỳ năm trước, đạt 104,35% kế hoạch. Trong đó: Lúa ruộng gieo cấy được 20.925,75 ha, tăng 1,01% so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng (giảm): (1) hệ thống nước tưới tiêu cung cấp đủ cho bà con gieo trồng; (2) bà con khai hoang trên nền đất bỏ hoang trước đây tại các huyện vùng cao; (3) tại thành phố Điện Biên Phủ thu hồi 61,12 ha đất ruộng do dự án sắp xếp ổn định dân cư của tỉnh; Lúa nương gieo cấy được 25.791,73 ha, giảm 4,13%. Toàn tỉnh có 6/10 huyện, thị xã, thành phố tiến độ gieo trồng giảm so cùng kỳ do thời tiết trong tháng diễn ra nhiều ngày mưa to, sạt lở đất, bà con không triển khai gieo trồng.

- Các loại cây hàng năm khác vụ Mùa: Tính đến trung tuần tháng Tám toàn tỉnh đã gieo trồng được 2.767,52 ha  cây hoa màu các loại, tăng 22,59% so với cùng kỳ năm trước do các huyện đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cho kịp lịch thời vụ.

- Các loại cây nông nghiệp lâu năm: Tập trung chăm sóc những diện tích hiện có để đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Bên cạnh việc chăm sóc các loại cây trồng bà con nông dân tranh thủ thu hoạch sản phẩm một số cây như chè, chuối, dứa, hồng xiêm…

- Tình hình sâu, bệnh hại trên cây trồng: Trong tháng các ngành chức năng đã phối hợp với các địa phương tích cực thực hiện các biện pháp kỹ thuật kiểm tra, phát hiện và phun thuốc phòng trừ kịp thời ngăn chặn không để sâu, bệnh hại trên cây trồng lây lan ra diện rộng. Tổng diện tích nhiễm sinh vật gây hại trong tháng 3.659,5 ha , giảm 1660,5 ha so với cùng kỳ năm trước, diện tích phòng trừ 3.318,80 ha. 

* Chăn nuôi

Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh phát triển tương đối ổn định. Đàn trâu, đàn bò vẫn luôn được trú trọng phát triển, các chính sách ưu tiên hỗ trợ về giống và đầu tư chuồng trại vẫn tiếp tục được quan tâm giúp các hộ chăn nuôi phát triển sản xuất. 

Từ ngày từ ngày 15/7/2023 đến ngày 15/8/2023 trong tháng xuất hiện một số bệnh rải rác trên địa bàn tỉnh như bệnh tụ huyết trùng, Dịch tả lợn Châu Phi làm 139 con  gia súc bị chết. Trong tháng thực hiện công tác tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm với 272.800 liều vắc xin cúm gia cầm H5N1; 8.490 liều vắc xin phòng bệnh dại; kiểm dịch vận chuyển được 880 con lợn và 557,5kg thịt trâu, bò; kiểm soát giết mổ được 311 con trâu, bò và 4.407 con lợn.

Dự ước số lượng gia súc, gia cầm xuất chuồng trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước: Trâu 803 con, tăng 3,48%; bò 777 con, tăng 4,30%; lợn 20.908 con, tăng 3,25%.

Số con và sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong tháng đều tăng do nhu cầu tiêu dùng trong dân, mặt khác trọng lượng bình quân thịt hơi xuất chuồng trên con của đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ năm trước nên sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng. Bên cạnh đó giá thức ăn, chi phí đầu vào cho ngành chăn nuôi khá cao, đã làm tăng chi phí trung gian, giảm giá trị tăng thêm nên bà con vẫn còn khá thận trọng, cân nhắc trong đầu tư, mở rộng quy mô chăn nuôi. Số lượng và sản lượng thịt hơi xuất chuồng mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh.

b)  Lâm nghiệp 

Trong tháng toàn tỉnh không có vụ cháy rừng xảy ra; tuy nhiên, hiện tượng phá rừng và vi phạm quy định QLBVR vẫn còn. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 07 vụ tại 4/10 huyện, thị xã, thành phố với diện tích phá là 0,66 ha. Khai thác rừng trái phép, vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, tàng trữ, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, chế biến lâm sản trái pháp luật 09 vụ. Cơ quan chức năng thu giữ 2,01 m3 gỗ các loại. Tổng số tiền thu nộp ngân sách trong tháng 134,47 triệu đồng.

Công tác trồng rừng và chăm sóc rừng tiếp tục được triển khai thực hiện. Đến nay diện tích rừng trồng mới tập trung được 201,42 ha, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do ảnh hưởng của thời tiết, mưa lũ kéo dài cũng như bà con nông dân đang tận dụng đất và thời gian để trồng các loại cây lương thực, chưa bố trí được quỹ đất để trồng rừng mới tập trung. Cây lâm nghiệp phân tán trong tháng 8 thực hiện được 4,65 nghìn cây.

Trong tháng dự ước khai thác được 859 m3 gỗ, giảm 4,77% so với thực hiện cùng kỳ năm trước; củi khai thác được 57.464 ste, giảm 0,7%. Tính chung 8 tháng năm 2023, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 7.735 m3, giảm 5,08%; sản lượng củi khai thác đạt 527.118 ste, giảm 0,56%. 

c) Thủy sản

Nuôi trồng và khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh được duy trì phát triển tốt, dự ước toàn tỉnh có 2.739,05 ha ao, hồ nuôi trồng thủy sản, tăng 0,32% so với cùng kỳ năm trước (nuôi cá 2.739,55 ha). Mô hình nuôi cá lồng trên các hồ chứa nước, mô hình nuôi cá bể bồn tại xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo với 2.205 m3 cá hồi. Tổng số lượng lồng bè hiện có trên địa bàn tỉnh là 275 lồng với tổng thể tích 42.542 m3.

Sản lượng thủy sản tháng 8/2023 ước đạt 385,75 tấn, tăng 3,36% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 377,02 tấn, tăng 3,47%; tôm đạt 2,87 tấn, giảm 0,35%; thủy sản khác đạt 5,86 tấn, giảm 1,51%. Tính chung 8 tháng năm 2023, sản lượng thủy sản ước đạt 3.110,26 tấn, tăng 3,44% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 3.017,23 tấn, tăng 3,59%; tôm đạt 27,3 tấn, giảm 1,41%; thủy sản khác đạt 65,73 tấn, giảm 1,11%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 8/2023 ước tính đạt 363,33 tấn, tăng 3,6% so với thực hiện cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 360 tấn, tăng 3,63%; tôm đạt 1,37 tấn, tăng 0,74%; thủy sản khác 1,93 tấn, tăng 0,51%. Tính chung 8 tháng năm 2023, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước tính đạt 2.928,03 tấn, tăng 3,67% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 2.891,83 tấn, tăng 3,71%; tôm đạt 9,35 tấn, tăng 0,86%; thủy sản khác đạt 26,85 tấn, tăng 0,52%.

Sản lượng thuỷ sản khai thác tháng 8/2023 dự ước đạt 22,42 tấn, giảm 0,44% so với thực hiện cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 17,02 tấn, tăng 0,12%; tôm đạt 1,5 tấn, giảm 1,32%. Tính chung 8 tháng năm 2023, sản lượng thủy sản khai thác ước tính đạt 182,23 tấn, giảm 0,08% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 125,4 tấn, tăng 0,97%; tôm đạt 17,95 tấn, giảm 2,55%.

2. Sản xuất công nghiệp

Tháng 8 năm nay là cao điểm của mùa mưa, một số ngành công nghiệp ngoài trời gặp khó khăn, sản lượng sản xuất và tiêu thụ thấp; ngược lại thời tiết mưa nhiều rất thuận lợi cho ngành sản xuất thủy điện. 

Sản xuất công nghiệp tháng 8/2023 ước tăng 39,48% so với tháng trước và tăng 6,98% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 8,23% so với cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8/2023 ước tăng 39,48% so với tháng trước và tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Ngành khai khoáng giảm 8,44% và tăng 3,73% ; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chế tạo giảm 0,78% và tăng 12,29% ; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 99,05%  và tăng 4,45%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải giảm 1,67% và tăng 0,13%.

Tính chung 8 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính giảm 8,23% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 20,73%). Trong đó, ngành khai khoáng giảm 9,46% (nguyên nhân giảm mạnh do: Ngành khai thác than giảm 16,89%, đầu năm 2022 mỏ than mới quay trở lại hoạt động, sản lượng đạt tối đa, năm nay hoạt động khai thác ổn định, sản lượng được duy trì; ngành khai khoáng khác (đá, cát sỏi) giảm 9,09%, do mỏ đá của công ty Trường Thọ tạm ngừng khai thác vì lượng đá tồn kho lớn. Mỏ của công ty Hoàng Ánh và Công ty Duy Hồng cũng giảm sản lượng khai thác do đá khai thác ra phục vụ chủ yếu nhu cầu trong địa bàn huyện. Tháng 2, 3 mỏ đá của công ty Hưng Long ngừng hoạt động để sửa chữa dây chuyền nghiền đá, đây là mỏ đá có công suất lớn, sản lượng chiếm tỷ trọng lớn nên ảnh hưởng đến chỉ số chung của toàn ngành); ngành chế biến, chế tạo tăng 12,41%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 30,42% do nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít, lưu lượng nước ở các lòng hồ giảm sâu không đủ nước cho các thủy điện vận hành. Mùa mưa năm nay đến muộn, tháng 8 mới bắt đầu có mưa lớn và lũ về các hồ chứa; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,26%.

Chỉ số sản xuất 8 tháng năm 2023 của một số ngành công nghiệp cấp II giảm sâu so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất điện giảm 30,42%; khai thác than cứng và than non giảm 16,89%; Khai khoáng khác giảm 9,09%; sản xuất trang phục giảm 12,32%. Ở chiều ngược lại, chỉ số sản xuất công nghiệp của một số ngành tăng cao so cùng kỳ năm trước: Sản xuất hoá chất và các sản phẩm hoá chất tăng 93,68%; sản xuất đồ uống tăng 24,1%; sản xuất than cốc tăng 20%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 16,7%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 13,2%; chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ gường, tủ, bàn, ghế) tăng 14,07%; sản xuất gường, tủ, bàn ghế tăng 9,27%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 7,73%. 

Một số sản phẩm công nghiệp trong 8 tháng năm 2023 giảm sâu so cùng kỳ năm trước: Điện sản xuất giảm 32,4%; sản phẩm in khác (quy khổ 13cm x19cm) giảm 21,77%; than đá (than cứng) loại khác giảm 16,89%; đá xây dựng khác giảm 9,91%. Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Giường bằng gỗ các loại tăng 33,33%; than cốc và bán cốc luyện từ than đá tăng 20%; bàn bằng gỗ các loại tăng 16,78%; điện thương phẩm tăng 11,23%; thiết bị dùng cho dàn giáo, ván khuôn, vật chống hoặc trụ cột chống hầm lò bằng sắt, thép, nhôm tăng 10,48%; xi măng Portland đen tăng 10,11%.

Như vậy, trong vòng 5 năm trở lại đây, 8 tháng năm 2023 là giai đoạn có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm sâu nhất, nguyên nhân chủ yếu do ngành khai khoáng và đặc biệt là ngành sản xuất thủy điện giảm mạnh do nhiều nguyên nhân khách quan làm ảnh hưởng đến chỉ số chung của toàn ngành.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/8/2023 tăng 0,27% so với tháng trước, trong đó: Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước ổn định; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,46%. So với tháng cùng kỳ năm trước giảm 4,46%, trong đó: Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 5,58%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 3,56%. Tính chung 8 tháng năm 2023 số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp giảm 1,34% (khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 5,86%, khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 1,99%).  

3. Đầu tư 

Tháng Tám năm 2023 là tháng cao điểm của đợt mưa lũ kéo dài, số ngày mưa nhiều, lượng mưa lớn đã gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án/công trình của các nhà thầu. Tính chung 8 tháng năm 2023 vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước tính đạt 12.060,99 tỷ đồng, tăng 28,12% so với cùng kỳ năm trước (trong đó: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 55,49% so với kế hoạch năm và tăng 45,19% so với cùng kỳ năm 2022).

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 8/2023 ước đạt 387,88 tỷ đồng, giảm 7,26% so với tháng trước, tăng 51,67% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 294,72 tỷ đồng, giảm 6,67%, tăng 56,07%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 84,35 tỷ đồng, giảm 8,83%, tăng 48,81%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 8,8 tỷ đồng, giảm 11,48%, giảm 13,82%. 

Tính chung 8 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 2.566,16 tỷ đồng, bằng 55,49% kế hoạch năm và tăng 45,19% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 16,22%). Cụ thể: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 1.942,28 tỷ đồng, bằng 55,3% và tăng 51,41%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 564,72 tỷ đồng, bằng 56,34% và tăng 35,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 59,16 tỷ đồng, bằng 53,77% và giảm 13,2%.

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên tháng 8/2023 ước đạt 1.754,22 tỷ đồng, giảm 7,73% so với tháng trước, tăng 37,05% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Nhà nước trên địa bàn đạt 807,49 tỷ đồng, giảm 7,59%, tăng 28,52% (vốn Trung ương quản lý đạt 368,6 tỷ đồng, giảm 8,11%, tăng 9,85%; vốn địa phương quản lý đạt 438,89 tỷ đồng, giảm 7,15%, tăng 49,92%); vốn ngoài Nhà nước đạt 946,73 tỷ đồng, giảm 7,84%, tăng 45,28%. 

Tính chung 8 tháng năm 2023, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 12.060,99 tỷ đồng, bằng 59,88% kế hoạch năm và tăng 28,12% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Vốn Nhà nước trên địa bàn đạt 5.517,86 tỷ đồng, bằng 58,64%, tăng 24,19% (vốn Trung ương quản lý đạt 2.608,76 tỷ đồng, bằng 61,35%, tăng 8,43%; vốn địa phương quản lý đạt 2.909,1 tỷ đồng, bằng 56,41%, tăng 42,8%); vốn ngoài Nhà nước đạt 6.543,13 tỷ đồng, bằng 60,97%, tăng 31,63%.

4. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2023 ước tăng 13,83% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 19,43% so với cùng kỳ năm trước, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

a) Thu ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 8/2023 ước đạt 189,93 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2023 đạt 1.135,58 tỷ đồng, tăng 13,83% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số khoản thu chính như sau:

- Thu nội địa tháng 8/2023 ước đạt 164,85 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 1.079,66 tỷ đồng, chiếm 95,08% và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước (một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn tăng cao như: Thu thuế thu nhập cá nhân tăng 9,86%; thu phí, lệ phí tăng 18,62%; các khoản thu về nhà đất tăng 82,29%).

- Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 8/2023 ước đạt 0,77 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng đầu năm ước đạt 10,71 tỷ đồng, chiếm 0,94% và giảm 34,35% so với cùng kỳ năm trước.

b) Chi ngân sách Nhà nước

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 8/2023 ước đạt 1.415,12 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng năm 2023 ước đạt 9.634,86 tỷ đồng, tăng 19,43% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 3.656,0 tỷ đồng, chiếm 37,95%, tăng 70,4%; chi thường xuyên đạt 5.974,63 tỷ đồng, chiếm 62,01%, tăng 1,11%.

5. Thương mại, dịch vụ, giá cả, vận tải

a) Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ trong tháng có mức tăng nhẹ so với tháng trước với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2023 ước tăng 0,48% so với tháng trước và tăng 33,15% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 37,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2023 ước tính đạt 1.547,75 tỷ đồng, tăng 0,46% so với tháng trước, tăng 33,98% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 11.844,85 tỷ đồng, tăng 37,78% so với cùng kỳ năm trước.

* Bán lẻ hàng hoá 

Xét theo ngành hoạt động trong tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 8/2023 và 8 tháng đầu năm 2023 như sau:

* Dịch vụ lưu trú và ăn uống 

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 8/2023 ước đạt 73,33 tỷ đồng, tăng 0,23% so với tháng trước và tăng 30,91% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Dịch vụ lưu trú đạt 8,29 tỷ đồng, tăng 0,43% và tăng 41,08%; dịch vụ ăn uống đạt 65,04 tỷ đồng, tăng 0,2% và tăng 29,72%. 

Tính chung 8 tháng năm 2023 đạt 564,95 tỷ đồng, tăng 39,23% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Dịch vụ lưu trú đạt 63,20 tỷ đồng, tăng 82,43%; dịch vụ ăn uống đạt 501,75 tỷ đồng, tăng 35,2%.

* Dịch vụ khác

Doanh thu một số ngành dịch vụ khác tháng 8/2023 ước tính đạt 75,41 tỷ đồng, tăng 1,32% so với tháng trước, tăng 19,85% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023 đạt 576,29 tỷ đồng, tăng 26,45% so với cùng kỳ năm trước.

b) Giá cả

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2023 tăng 0,7% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 2,94% và so kỳ gốc năm 2019 tăng 9,96%. Bình quân 8 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng 0,7% của CPI tháng 8/2023 so với tháng trước có 6 nhóm hàng hoá có chỉ số giá tăng, 3 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm và 2 nhóm có chỉ số bình ổn. 

(1) Sáu nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm: 

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,35%, trong đó: Lương thực tăng 0,21% ; thực phẩm tăng 0,44% ; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,09%; 

Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,24% do chuẩn bị bước vào năm học mới 2023-2024 nhu cầu mua sắm các mặt hàng quần áo, giày dép, các mặt hàng phụ kiện phục vụ cho năm học mới tăng. Trong tháng lượng mưa nhiều, kéo dài đã tác động làm chỉ số mặt hàng mũ, nón, áo mưa tăng so với tháng trước;

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,16% do giá dầu hỏa được Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh tăng giá bán lẻ vào ngày 01/8/2023, 11/8/2023 và 21/8/2023 đã làm chỉ số giá dầu hỏa bình quân trong tháng tăng 15,99%. Chỉ số giá gas bình quân trong tháng tăng 07,24%;

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,03% chủ yếu do nhóm thuốc tim mạch; thuốc giảm đau, hạ sốt; thuốc chống viêm; nhóm thuốc tác dụng trên đường hô hấp; vitamin và khoáng chất tăng do nhu cầu của người tiêu dùng tăng; 

Nhóm giao thông tăng 4,35% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào ngày 01/8/2023, 11/8/2023 và 21/8/2023 nên chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng, cụ thể: Xăng A95 III tăng 9,98%, dầu Diezel tăng 15,89%;

Nhóm giáo dục tăng 0,01% do sắp bước vào năm học mới nhu cầu mua sắp các mặt hàng trong nhóm tăng, tập trung chủ yếu ở các mặt hàng như: Sản phẩm từ giấy tăng 0,73%; bút viết các loại tăng 0,69%; văn phòng phẩm và đồ dùng học tập khác tăng 0,50%; 

(2) Ba nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm: 

Nhóm đồ uống thuốc lá giảm 0,11% do nhu cầu về một số mặt hàng giải khát của người dân giảm, cụ thể: Bia chai giảm 0,60%; bia lon giảm 0,72%;

 Nhóm thiết bị đồ dùng gia đình giảm 0,1% tập trung chủ yếu ở các mặt hàng như: Máy điều hòa nhiệt độ giảm 0,78%; quạt điện giảm 0,50%;

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,08% do thời gian nghỉ hè của học sinh đã gần kết thúc nên nhu cầu đi chơi và du lịch của các gia đình giảm đã tác động làm cho chỉ số nhóm văn hóa, giải trí và du lịch.

(3) Hai nhóm có chỉ số giá ổn định so với tháng trước là nhóm hàng hóa và dịch vụ khác và nhóm bưu chính viễn thông.

* Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ 

Chỉ số giá vàng tháng 8/2023 tăng 0,39% so với tháng trước, tăng 0,46% so với cùng kỳ năm trước, tăng 73,26% so với kỳ gốc 2019 và bình quân 8 tháng đầu năm 2023 tăng 0,58%.

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8/2023 tăng 0,53% so với tháng trước, tăng 1,53% so với cùng kỳ năm trước, tăng 2,33% so với kỳ gốc 2019 và bình quân 8 tháng đầu năm 2023 tăng 2,43%.

* Giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm nghiệp, thủy sản và giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào của sản xuất: Chỉ số có mức tăng, giảm tương ứng với giá tiêu dùng trên phạm vi địa bàn toàn tỉnh Điện Biên.

c) Hoạt động Vận tải

Hoạt động vận tải trong tháng Tám tăng cao so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận chuyển hành khách tăng 55,31% và luân chuyển hành khách tăng 49,46%; vận chuyển hàng hóa tăng 55,65% và luân chuyển hàng hóa tăng 53,55%. 

Tính chung 8 tháng năm 2023, vận chuyển hành khách tăng 104,41% và luân chuyển hành khách tăng 98,66% so với cùng kỳ năm trước; vận chuyển hàng hóa tăng 76,25%, luân chuyển hàng hóa tăng 73,39%. 

Tổng doanh thu của hoạt động vận tải, kho bãi ước thực hiện tháng 8/2023 đạt 145,46 tỷ đồng, tăng 0,28% so với tháng trước và tăng 51,94% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2023, ước đạt 1.143,51 tỷ đồng, tăng 78,83% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Vận tải hành khách ước đạt 222,23 tỷ đồng, tăng 107,09%; vận tải hàng hóa ước đạt 909,24 tỷ đồng, tăng 74,4%; hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 6,04 tỷ đồng, giảm 23,27% . 

Vận tải hành khách tháng 8/2023 ước đạt 265,24 nghìn lượt khách vận chuyển, tăng 0,30% so với tháng trước, tăng 55,31% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển 40,89 triệu HK.km, tăng 0,37% và tăng 49,46%.

Tính chung 8 tháng năm 2023, vận tải hành khách ước đạt 2.068,48 nghìn hành khách vận chuyển, tăng 104,41% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển 316,63 triệu HK.km, tăng 98,66%.

Vận tải hàng hóa tháng 8/2023 ước đạt 755,96 nghìn tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 0,18% so với tháng trước và tăng 55,65% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển 34,39 triệu tấn.km, tăng 0,25% so với tháng trước và tăng 53,55% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2023 vận tải hàng hóa đạt 5.945,47 nghìn tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 76,25% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 269,77 triệu tấn.km, tăng 73,39%.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Thiếu đói trong dân

Trong tháng, đời sống nhân dân ổn định không xẩy ra thiếu đói. Trong 8 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng thiếu đói giáp hạt với 9.973 hộ (46.701 khẩu), so cùng kỳ năm trước số hộ thiếu đói giảm 21,73% (số khẩu thiếu đói giảm 21,08%). Số gạo đã được hỗ trợ thiếu đói dịp tết Nguyên đán là 313,4 tấn cho 4.744 hộ với 20.893 khẩu. 

2. Y tế

a) Tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch 

Dịch bệnh COVID-19: Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn được kiểm soát. Từ ngày 16/7/2023 đến 17h ngày 14/8/2023 trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận 61 bệnh nhân mắc COVID-19/tử vong 0.

Tính từ ngày 01/01/2023 đến 17h ngày 14/8/2023, trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận 685 bệnh nhân mắc COVID-19, điều trị khỏi và xuất viện 676 bệnh nhân, không có bệnh nhân tử vong, hiện đang điều trị 09 bệnh nhân mắc COVID-19.

Các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác: Trong tháng xẩy ra 01 ổ dịch Bạch hầu với 01 ca mắc, tử vong 0. 

Công tác phòng chống dịch: Ngành Y tế tiếp tục phối hợp với các ngành, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động về phòng, chống dịch trên địa bàn. Tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác, đặc biệt là các bệnh lây qua đường tiêu hóa và các dịch bệnh mùa hè; duy trì hoạt động của đội cơ động chống dịch; chuẩn bị đủ thuốc, hóa chất, vật tư để chủ động đối phó với dịch. 

Công tác phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm: Trong tháng, tình hình sốt rét trên địa bàn toàn tỉnh ổn định, không có bệnh nhân mắc sốt rét, không có dịch sốt rét xảy ra, không có ca sốt rét ác tính, không có ca tử vong do sốt rét. Có 02 ca mắc sốt xuất huyết (ngoại lai) trên địa bàn.

b) Tình hình lây nhiễm HIV/AIDS 

Tình hình nhiễm HIV/AIDS vẫn diễn biến phức tạp, tính đến 31/7/2023, có 120/129 xã, phường, thị trấn thuộc 10/10 huyện, thị xã, thành phố có người nhiễm HIV. Tổng số tích lũy toàn tỉnh có 7.749 ca nhiễm HIV (13 ca mắc mới được phát hiện trong tháng); tích lũy số ca AIDS là 5.497 (không có ca nhiễm HIV chuyển giai đoạn AIDS mới trong tháng); tử vong do AIDS lũy tích 4.120 ca (02 ca tử vong mới trong tháng). Tổng số ca nhiễm HIV được quản lý là 3.402 chiếm 93,7% người nhiễm HIV trên địa bàn. Tỷ lệ nhiễm HIV còn sống/dân số 0,52%. 

c) Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm 

Ngành Y tế chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác truyền thông, kiểm tra, giám sát VSATTP tại các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn toàn tỉnh. 

Công tác giám sát an toàn thực phẩm: Tuyến tỉnh thành lập 01 tổ giám sát ATTP đối với 06 cơ sở thực phẩm. Kết quả: 100% cơ sở đáp ứng các yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP; Tuyến huyện thực hiện giám sát định kỳ đối với 12 cơ sở. Kết quả: 100% cơ sở đạt yêu cầu về ATTP.

Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện trên địa bàn toàn tỉnh. Lũy tích cấp giấy chứng nhận hoặc ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh đạt 97%.  

Trong tháng 8, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Lũy tích 8 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm với 25 ca mắc, 0 có ca tử vong tại huyện Mường Nhé. Nguyên nhân nghi ngộ độc do nước ngọt đóng chai (Soda kem Leo).

3. Giáo dục và đào tạo

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập trung truyền thông công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023 các hoạt động tiêu biểu của ngành, kết quả giáo dục đã đạt được trong năm học 2022-2023; công tác chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới 2023-2024. 

Giáo dục Mầm non - Tiểu học: Tổ chức kiểm tra chỉ đạo việc chuẩn bị cơ sở vật chất, sách giáo khoa, tài liệu phục vụ cho dạy và học, thiết bị dạy học phục vụ khai giảng năm học 2023-2024. Ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với cấp học Mầm non - Tiểu học - Giáo dục hòa nhập. 

Giáo dục phổ thông: Duyệt tuyển sinh vào lớp 10 các trường xét tuyển; Quyết định thành lập đội tuyển học sinh giỏi quốc gia; Tổ giáo viên ôn luyện học sinh giỏi quốc gia. Phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2023, cập nhật vào hệ thống quản lý thi, theo Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục thường xuyên: Tiếp tục hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng đại học; cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2023; Tuyển sinh học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS, THPT năm học 2023-2024; Thông báo tuyển sinh cử tuyển năm 2023 (sau khi có văn bản phê duyệt chỉ tiêu cử tuyển năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Thông báo tuyển sinh tuyển sinh đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh các tỉnh Bắc Lào năm học 2023-2024; Thông báo tuyển sinh học sinh tỉnh Điện Biên đi học tại Đại học Xu Pha Nu Vông, tỉnh Luông Pha Bang, Lào.

4. Văn hoá, thể thao và du lịch

a) Lĩnh vực văn hóa và gia đình

Hoạt động Tuyên truyền: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, ngành trong tháng Tám.

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại sân hành lễ tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ: 02 buổi. Tổ chức tổng kết 04 lớp năng khiếu nghệ thuật năm 2023.

Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp: Đoàn Nghệ thuật luyện tập chương trình nghệ thuật chuẩn bị phục vụ các hoạt động: Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chương trình nghệ thuật khai mạc và chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật tại Tuần Văn hóa - Du lịch Tây Bắc tại tỉnh Luông-pha-bang và thuật Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa Việt Nam.

Hoạt động Phát hành phim, chiếu bóng và phát hành xuất bản phẩm: Tổ chức 03 buổi chiếu phim thực hiện chính trị, 13 buổi chiếu phim tại Rạp. Trong tháng phát hành xuất bản phẩm được trên 300 bản.

 Hoạt động thư viện: Trong tháng, Bổ sung mới 612 bản sách; 250 người được cấp thẻ thư viện; phục vụ 14.320 lượt bạn đọc; 3.975 lượt độc giả truy cập CSDL thư viện điện tử. Cộng dồn 8 tháng năm 2023 tổng số thẻ Thư viện đang phục vụ 4.608 thẻ, số lượt độc giả được Thư viện phục vụ 22.154 thẻ; số lượt tài nguyên thông tin được phục vụ 475.800 lượt; số lượt độc giả truy cập CSDL thư viện điện tử 78.673 lượt.

Hoạt động phát huy giá trị di sản văn hóa: Trong tháng, hai bảo tàng và các điểm di tích đón 30.486 lượt khách đến tham quan, trong đó có 457 lượt khách nước ngoài. Lũy kế 8 tháng năm 2023 đón 352.702 lượt khách tham quan, trong đó 4.972 lượt khách nước ngoài.

b) Lĩnh vực thể dục thể thao

Phong trào TDTT quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh, một số hoạt động nổi bật diễn ra trong tháng như: Ban hành Điều lệ Giải thể thao chào mừng Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh (2/9). Tổ chức bế giảng các lớp năng khiếu hè năm 2023. Phối hợp tổ chức thành công giải Bóng rổ các Câu lạc bộ trẻ tỉnh Điện Biên lần thứ II, năm 2023; giải thể thao khối Hạ tầng Kinh tế kỹ thuật; tổ chức Giải Bóng đá nhi đồng năm 2023. Tổ chức thi nâng đai xanh, đai nâu cho vận động viên môn Karate thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên. Trong tháng có 213.961 người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên, có 32.312 gia đình thể thao, có 427 câu lạc bộ thể thao.

Thể thao thành tích cao, tham gia Giải Cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia tại Ninh Bình đạt 01 HCV, 02 HCB, 01 HCĐ; tham gia 01 giải phong trào (Giải bóng bàn gia đình toàn quốc đạt 01 HCV, 01 HCB).

c) Lĩnh vực du lịch

Trình UBND tỉnh xin chủ trương tổ chức Đoàn Famtrip khảo sát sản phẩm du lịch và Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên năm 2023; tham mưu triển khai các nhiệm vụ hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh những tháng cuối năm 2023.  

Biên tập bài viết với chủ đề: “Điện Biên, đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng” đăng tải trên ấn phẩm bản in “Du lịch Việt Nam Dịch vụ và Giải trí - Vietnam Travel, Service and Entertainment”. Tiếp tục thiết kế, biên tập, sản xuất ấn phẩm sách ảnh giới thiệu các loại hình du lịch, các sản phẩm du lịch đặc trưng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Dự ước tháng 8 đón khoảng 38,25 ngàn lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 423 lượt, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 66,5 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng năm 2023 lượng khách du lịch đạt 700,73 nghìn lượt. Trong đó: khách quốc tế đạt 5,613 nghìn lượt. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 1.225,7 tỷ đồng.

5. Tai nạn giao thông, cháy nổ, vi phạm môi trường.

a) Tai nạn giao thông

Từ 15/6/2023 đến 14/7/2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm 01 người chết và bị thương 4 người. Nguyên nhân do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, chất kích thích có cồn, không chú ý quan sát vi phạm tốc độ vượt sai quy định. 

Lũy kế từ 15/11/2022 đến 14/7/2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy 14 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 8 người chết, 13 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ tai nạn giảm 6,67%, số người chết giảm 50%, số người bị thương tăng 16,67%. Nguyên nhân do người điều khiển phương tiện giao thông không chú ý quan sát, người đi bộ không đi sát lề đường bên phải; người điều khiển xe ô tô không đi đúng làn đường quy định; vượt sai quy định và sử dụng rượu, bia, chất kích thích có cồn.

b) Cháy nổ

Từ 15/6/2023 đến 14/7/2023 trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ cháy (1 vụ cháy phòng làm việc Ban quản lý dự án các công trình thành phố; 1 vụ cháy phòng chứa thuốc tại cơ sở cai nghiện tỉnh Điện Biên), không có thiệt hại về người, ước tính giá trị thiệt hại 240 triệu đồng, nguyên nhân 2 vụ đang điều tra làm rõ. 

Lũy kế từ 15/11/2022 đến 14/7/2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên xẩy ra 13 vụ cháy (nhà ở riêng lẻ, phòng làm việc, phương tiện giao thông, lán nương, thảm thực vật) làm 1 người chết và 2 người bị thương, thiệt hại ước tính 3,84 tỷ đồng. 

c) Vi phạm môi trường

Trong tháng 8/2023, cơ quan chức năng đã phát hiện 16 vụ vi phạm môi trường, số vụ xử lý 25 vụ với tổng số tiền phạt 134,47 triệu đồng. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023 đã phát hiện 314 vụ vi phạm môi trường, tăng 18,49%, so cùng kỳ năm trước, số vụ được xử lý 219 vụ, tăng 2,34% với tổng số tiền phạt 1.414,45 triệu đồng, tăng 81,38%. Các vụ vi phạm môi trường chủ yếu là phá rừng làm nương, tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật. 

6. Thiệt hại do thiên tai. 

Thiệt hại do thiên tai trong tháng Tám chủ yếu do ảnh hưởng của đợt mưa lũ, sạt lở kéo dài liên tiếp từ ngày 02/8 đến ngày 10/8 làm 1 người bị lũ cuốn trôi, 213 nhà bị sập đổ, hư hỏng; 109,79 ha lúa, 119,8 ha hoa màu bị hưng hỏng; 3 con gia súc, 30 con gia cầm bị cuốn trôi; 12,37 ha nuôi cá bị thiệt hạ; 1 trường học 3 trạm Y tế bị hư hỏng; nhiều tuyến đường xã, huyện bị đất đá sạt xuống đường, có tuyến bị nứt đường gây nhiều phương tiện giao thông không thể đi lại được và một số thiệt hại khác; tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong tháng ước tính 50,75 tỷ đồng, gấp 230,9 lần so cùng kỳ năm trước .

Tính chung 8 tháng năm 2023 thiên tai đã làm 955 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng; 245,88 ha lúa và 1028,84 ha hoa màu bị hư hỏng; 5 con gia súc, 1.563 con  gia cầm bị chết, cuốn trôi và một số thiệt hại khác. Tổng giá trị thiệt hại ước tính là 64,25 tỷ đồng, tăng 12,69% so với cùng kỳ năm 2022. 

Tác giả bài viết: Cục Thống kê tỉnh Điện Biên

Ghi rõ nguồn "Cục Thống kê tỉnh Điện Biên" hoặc "https://thongkedienbien.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây