c0cb989b92b9b4cdDJI 0081

TÌNH HÌNH KT-XH THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2022 TỈNH ĐIỆN BIÊN

 •   30/08/2022 08:12:00 AM
 •   Đã xem: 802
 •   Phản hồi: 0
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 8 tháng ước đạt 1.000,44 tỷ đồng, tăng 14,67% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu nội địa đạt 939,13 tỷ đồng, tăng 8,20%, chiếm 93,87%; thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu đạt 16,82 tỷ đồng, tăng 124,67%, chiếm 1,68%; thu viện trợ, các khoản huy động đóng góp 44,48 tỷ, chiếm 4,45%.
TÌNH HÌNH KT-XH THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2022 TỈNH ĐIỆN BIÊN

TÌNH HÌNH KT-XH THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2022 TỈNH ĐIỆN BIÊN

 •   30/07/2022 09:45:00 AM
 •   Đã xem: 1094
 •   Phản hồi: 0
Thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm 2022 tăng 12,19% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước tăng 8,09% so với cùng kỳ năm 2021, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, chi trả nợ cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.
INFOGRAPHIC: MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KT-XH TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 6, QUÝ II VÀ 6 THÁNG NĂM 2022

INFOGRAPHIC: MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KT-XH TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 6, QUÝ II VÀ 6 THÁNG NĂM 2022

 •   30/06/2022 05:17:00 PM
 •   Đã xem: 658
 •   Phản hồi: 0
INFOGRAPHIC:MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KT-XH TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 6, QUÝ II VÀ 6 THÁNG NĂM 2022
TÌNH HÌNH KT-XH THÁNG 6, QÚY II, 6 THÁNG NĂM 2022 TỈNH ĐIỆN BIÊN

TÌNH HÌNH KT-XH THÁNG 6, QÚY II, 6 THÁNG NĂM 2022 TỈNH ĐIỆN BIÊN

 •   30/06/2022 04:27:00 PM
 •   Đã xem: 2620
 •   Phản hồi: 0
Trên địa bàn tỉnh Điện Biên với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự quyết tâm của các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; sự cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp; sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các giải pháp vừa phòng, chống dịch vừa quyết tâm phục hồi phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.
Screenshot 2022 05 31 083711

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG NĂM 2022 TỈNH ĐIỆN BIÊN

 •   31/05/2022 08:35:00 AM
 •   Đã xem: 2261
 •   Phản hồi: 0
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 5 tháng ước đạt 601,41 tỷ đồng, tăng 24,13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu nội địa đạt 578,45 tỷ đồng, tăng 20,39%, chiếm 96,18%; thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu đạt 12,90 tỷ đồng, chiếm 2,15%; thu viện trợ, các khoản huy động đóng góp 10,05 tỷ, chiếm 1,67%.
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG NĂM 2022 TỈNH ĐIỆN BIÊN

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG NĂM 2022 TỈNH ĐIỆN BIÊN

 •   29/04/2022 03:56:00 PM
 •   Đã xem: 1380
 •   Phản hồi: 0
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 4 tháng ước đạt 507,16 tỷ đồng, tăng 25,98% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu nội địa đạt 488,05 tỷ đồng, tăng 22,09%, chiếm 96,23%; thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu đạt 9,16 tỷ đồng, chiếm 1,81%; thu viện trợ, các khoản huy động đóng góp 9,95 tỷ, chiếm 1,96%.
Le hoi hoa ban

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 3, QUÝ I NĂM 2022

 •   29/03/2022 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 1664
 •   Phản hồi: 0
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh quý I ước đạt 360,03 tỷ đồng, tăng 22,06% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu nội địa đạt 343,18 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 95,32%; thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu đạt 6,92 tỷ đồng, chiếm 1,92%; thu viện trợ, các khoản huy động đóng góp 9,94 tỷ đồng chiếm 2,76%.
INFOGRAPHIC: MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 02 NĂM 2022

INFOGRAPHIC: MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 02 NĂM 2022

 •   25/02/2022 04:43:43 PM
 •   Đã xem: 2686
 •   Phản hồi: 0
INFOGRAPHIC:
Hoa ban

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 VÀ 2 THÁNG NĂM 2022 TỈNH ĐIỆN BIÊN

 •   25/02/2022 04:02:53 PM
 •   Đã xem: 1702
 •   Phản hồi: 0
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 2 tháng ước đạt 265,15 tỷ đồng, tăng 41,59% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu nội địa đạt 254,11 tỷ đồng, tăng 36,51% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 95,83%; thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu đạt 3,65 tỷ đồng, chiếm 1,38%, thu viện trợ, các khoản huy động đóng góp 7,4 tỷ chiếm 2,79%
1 Ban van hoa Che Can

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2022 TỈNH ĐIỆN BIÊN

 •   25/01/2022 02:38:00 PM
 •   Đã xem: 598
 •   Phản hồi: 0
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 1 ước đạt 138,18 tỷ đồng, tăng 29,14% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu nội địa đạt 132,97 tỷ đồng, tăng 25,55% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 96,23%; thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu đạt 5,21 tỷ đồng, tăng 16,53 lần, chiếm 3,77%.
Thanh pho Dien Bien Phu

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 12, QUÝ IV VÀ NĂM 2021

 •   25/12/2021 10:27:00 AM
 •   Đã xem: 1272
 •   Phản hồi: 0
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên (GRDP) ước năm 2021 theo giá so sánh năm 2010 đạt 12.463,87 tỷ đồng, tăng 6,01% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản đạt 2.226,73 tỷ đồng, tăng 4,31%; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 2.737,32 tỷ đồng, tăng 11,10%; khu vực dịch vụ đạt 6.929,79 tỷ đồng, tăng 4,64%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 570,03 tỷ đồng, tăng 6,49%.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây