Đua thuyền g4xRmG03LESj0E09 jpg

Một số chỉ tiêu KTXH tỉnh Điện Biên tháng 01/2024

 •   29/01/2024 08:37:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
San bay

Một số chỉ tiêu KTXH tỉnh Điện Biên năm 2023

 •   29/12/2023 03:54:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Thong Xe Cau Thanh B 05

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2023

 •   30/11/2023 08:38:00 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Thong Xe Cau Thanh B 05

Một số chỉ tiêu KTXH tỉnh Điện Biên tháng 11 và 11 tháng năm 2023

 •   30/11/2023 08:29:00 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2023

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2023

 •   27/10/2023 06:58:00 PM
 •   Đã xem: 436
 •   Phản hồi: 0
Một số chỉ tiêu KTXH tỉnh Điện Biên tháng 10 và 10 tháng năm 2023

Một số chỉ tiêu KTXH tỉnh Điện Biên tháng 10 và 10 tháng năm 2023

 •   27/10/2023 06:50:00 PM
 •   Đã xem: 210
 •   Phản hồi: 0
Một số chỉ tiêu KTXH tỉnh Điện Biên tháng 9 và 9 tháng năm 2023

Một số chỉ tiêu KTXH tỉnh Điện Biên tháng 9 và 9 tháng năm 2023

 •   29/09/2023 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
vincom Muong thanh

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 •   31/08/2023 03:51:00 PM
 •   Đã xem: 346
 •   Phản hồi: 0
vincom Muong thanh

Một số chỉ tiêu KTXH tỉnh Điện Biên tháng 8 và 8 tháng năm 2023

 •   31/08/2023 03:15:00 PM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 •   31/07/2023 04:14:00 PM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0
Một số chỉ tiêu KTXH tỉnh Điện Biên tháng 7 và 7 tháng năm 2023

Một số chỉ tiêu KTXH tỉnh Điện Biên tháng 7 và 7 tháng năm 2023

 •   31/07/2023 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
a33fba17eb7d2dfdh (87)

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 •   30/05/2023 03:54:00 PM
 •   Đã xem: 426
 •   Phản hồi: 0
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

 •   28/04/2023 03:39:00 PM
 •   Đã xem: 529
 •   Phản hồi: 0
Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng tích cực, 4 tháng đầu năm 2023 ước tính đạt 5.037,71 tỷ đồng, tăng 21,88% so với cùng kỳ năm trước (trong đó: vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 21,67% so với kế hoạch năm và tăng 30,22% so với cùng kỳ năm 2022).
7A1381E8 EC98 4DA9 A9BA 4CF28D602B78

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 NĂM 2023 TỈNH ĐIỆN BIÊN

 •   28/02/2023 08:07:00 AM
 •   Đã xem: 558
 •   Phản hồi: 0
Hoa Dao 2

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2023 TỈNH ĐIỆN BIÊN

 •   30/01/2023 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 518
 •   Phản hồi: 0
Thu ngân sách Nhà nước tháng Một năm 2023 ước tăng 17,33% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 24,81% so với cùng kỳ năm 2022, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Mùa vàng trên cánh đồng Mường Thanh

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2022 TỈNH ĐIỆN BIÊN

 •   29/11/2022 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 998
 •   Phản hồi: 0
Thu ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2022 ước tăng 13,06% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 6,45% so với cùng kỳ năm 2021, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, chi trả nợ cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2022 TỈNH ĐIỆN BIÊN

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2022 TỈNH ĐIỆN BIÊN

 •   29/10/2022 07:20:00 AM
 •   Đã xem: 804
 •   Phản hồi: 0
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 10 tháng ước đạt 1.207,73 tỷ đồng, tăng 9,38% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu nội địa đạt 1.143,61 tỷ đồng, tăng 5,16%, chiếm 94,69%; thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu đạt 16,78 tỷ đồng, tăng 35,15%, chiếm 1,39%; thu viện trợ, các khoản huy động đóng góp 47,34 tỷ, chiếm 3,92%.
c0cb989b92b9b4cdDJI 0081

TÌNH HÌNH KT-XH THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2022 TỈNH ĐIỆN BIÊN

 •   30/08/2022 08:12:00 AM
 •   Đã xem: 707
 •   Phản hồi: 0
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 8 tháng ước đạt 1.000,44 tỷ đồng, tăng 14,67% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu nội địa đạt 939,13 tỷ đồng, tăng 8,20%, chiếm 93,87%; thu cân đối hoạt động xuất nhập khẩu đạt 16,82 tỷ đồng, tăng 124,67%, chiếm 1,68%; thu viện trợ, các khoản huy động đóng góp 44,48 tỷ, chiếm 4,45%.
TÌNH HÌNH KT-XH THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2022 TỈNH ĐIỆN BIÊN

TÌNH HÌNH KT-XH THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2022 TỈNH ĐIỆN BIÊN

 •   30/07/2022 09:45:00 AM
 •   Đã xem: 865
 •   Phản hồi: 0
Thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm 2022 tăng 12,19% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước tăng 8,09% so với cùng kỳ năm 2021, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, chi trả nợ cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây